Kør følgende script mod hver exchange server tilret første 2 URL'er:

#Definer variabler
$ExchangeServer = "exche1.internal.local"
$urlpath = "https://exchange.contoso.com"

#Sæt interne URL:
Set-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "$ExchangeServer\Autodiscover (Default Web Site)" –internalurl “$urlpath/autodiscover/autodiscover.xml” 
Set-ClientAccessServer –Identity $ExchangeServer –AutodiscoverServiceInternalUri “$urlpath/autodiscover/autodiscover.xml” 
Set-webservicesvirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\EWS (Default Web Site)" –internalurl “$urlpath/ews/exchange.asmx” 
Set-oabvirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\OAB (Default Web Site)" –internalurl “$urlpath/oab” 
set-owavirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\owa (Default Web Site)" –internalurl “$urlpath/owa” 
Set-ecpvirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\ecp (Default Web Site)" –internalurl “$urlpath/ecp” 
Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity "$ExchangeServer\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)" -InternalUrl "$urlpath/Microsoft-Server-ActiveSync"

#Sæt eksterne URL:
Set-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "$ExchangeServer\Autodiscover (Default Web Site)" –ExternalUrl “$urlpath/autodiscover/autodiscover.xml” 
Set-webservicesvirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\EWS (Default Web Site)" –ExternalUrl “$urlpath/ews/exchange.asmx” 
Set-oabvirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\OAB (Default Web Site)" –ExternalUrl “$urlpath/oab” 
set-owavirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\owa (Default Web Site)" –ExternalUrl “$urlpath/owa” 
Set-ecpvirtualdirectory –Identity "$ExchangeServer\ecp (Default Web Site)" –ExternalUrl “$urlpath/ecp” 
Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity "$ExchangeServer\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)" -ExternalUrl "$urlpath/Microsoft-Server-ActiveSync"

#Controller at alle url'er er rigtige
 get-AutodiscoverVirtualDirectory | fl identity,internalurl,ExternalUrl
get-ClientAccessServer | fl identity,AutodiscoverServiceInternalUri
get-webservicesvirtualdirectory | fl identity,internalurl,ExternalUrl
get-oabvirtualdirectory | fl identity,internalurl,ExternalUrl
get-owavirtualdirectory | fl identity,internalurl,ExternalUrl
get-ecpvirtualdirectory | fl identity,internalurl,ExternalUrl
get-ActiveSyncVirtualDirectory | fl identity,internalurl,ExternalUrl

Tak til: http://msunified.net/2010/01/13/configure-exchange-2010-internalurl-powershell-script/