Fjerne udløb af password: 
Get-MsolUser | Set-MsolUser –PasswordNeverExpires $True

Fjern password complexitet: 
Get-MsolUser | Set-MsolUser -StrongPasswordRequired $false (Note - Du kan kun sætte ikke-komplexe kodeord fra shell, ikke fra web interfacet, web interface vil stadig have komplexe passwords, og alle passwords, selv fra shell, skal være 8 karaktere lang)

Set password via shell: 
Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName user@contoso.com  -NewPassword "orange42" -ForceChangePassword $false

Giv Bob "full access" til Joe's mailbox: 
Add-MailboxPermission -identity joe@contoso.com -user bob@contoso.com -AccessRights FullAccess

Giv Bob "send as" til Joe's mailbox: 
Add-RecipientPermission joe@contoso.com -AccessRights SendAs -Trustee bob@contoso.com -Confirm:$false

Giv Bob.Jones "Publishing editor" rettigheder til Joe.Smith's kalender (I denne commando skal du bruge brugernavn og ikke fuld e-mail adresse): 
Add-MailboxFolderPermission -Identity “Joe.Smith:\Calendar” -AccessRights PublishingEditor -User Bob.Jones

Giv Bob.Jones "Publishing editor" rettigheder til Joe.Smith's kontakter (I denne commando skal du bruge brugernavn og ikke fuld e-mail adresse): 
Add-MailboxFolderPermission -Identity “Joe.Smith:\Contacts” -AccessRights PublishingEditor -User Bob.Jones

Tak til: http://t-solve.blogspot.dk/2013/01/office365-shell-commands-for-reference.html