Kør følgende i en query:

sp_addsrvrolemember '<Login>', 'sysadmin'